Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed vanuit het basis pakket van de zorgverzekering. U heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar, mits u uw eigen risico heeft opgebruikt voor het lopende kalenderjaar.
Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.
Ergotherapie Krimpen heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor 2023 hebben we geen contract afgesloten met Caresq (Eavitae). Indien u hierbij verzekerd bent ontvangt u van ons een nota welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: Hierbij kan het voorkomen dat u niet alles vergoed krijgt.
U kunt de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen voor de exacte afspraken.