Iedereen verricht dagelijkse handelingen: in de ochtend aankleden om naar werk of school te gaan, in de middag/avond de vrije tijd doorbrengen in de sportschool, spelen met vriendjes of breiend voor de televisie en ’s nachts slapen.

Het grootste deel van deze handelingen doe we automatisch, zonder daar bij na te denken of stil te staan. Totdat een ziekte, beperking, etc. dit dagelijkse handelen moeizamer of onmogelijk maakt, pas dan wordt duidelijk hoe ingewikkeld ons handelen is.

Definitie:
Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven- gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties met betrekking tot het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.