Wat is ergotherapie?

Iedereen verricht dagelijkse handelingen: in de ochtend aankleden om naar werk of school te gaan, in de middag/avond de vrije tijd doorbrengen in de sportschool, spelen met vriendjes of breiend voor de televisie en ’s nachts slapen.

Het grootste deel van deze handelingen doe we automatisch, zonder daar bij na te denken of stil te staan. Totdat een ziekte, beperking, etc. dit dagelijkse handelen moeizamer of onmogelijk maakt, pas dan wordt duidelijk hoe ingewikkeld ons handelen is.

Definitie:
Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven- gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties met betrekking tot het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

Voor wie?

Ergotherapie is voor iedereen die problemen ervaart in het dagelijks handelen. De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw mogelijkheden, wensen en behoeften om (een) alledaagse handeling(en) weer uit te kunnen voeren.

Kortom:  de ergotherapeut creëert mogelijkheden waardoor u weer grip kan krijgen op uw leven en zo ook weer deel uit kunt maken van de maatschappij.

U ervaart problemen met:

  • het wassen en/of aankleden
  • de huishoudelijke taken; vanwege pijnklachten of vermoeidheid
  • het bereiden van de maaltijd; de pannen zijn te zwaar of het snijden van groenten levert problemen op;
  • het aan- en uittrekken van steunkousen;
  • mobiliteit thuis of onderweg vanwege regelmatig vallen
  • energieverdeling op de dag; het gevoel snel moe en uitgeput te zijn
  • balans vinden tussen werk en privé door bijvoorbeeld kanker of hersenletstel
  • concentratieproblemen, duizeligheidsklachten en vermoeidheid na licht traumatisch hersenletsel

Werkwijze

De ergotherapie behandeling wordt gestart met een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek komt de hulpvraag aan bod. Aan het einde van dit gesprek worden de doelen vastgesteld en het vervolg besproken.

De ergotherapie behandelingen worden gegeven aan huis, op de praktijk of daar waar de hulpvraag is/zich afspeelt.